På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Regionernes brug af konsulenter

Statsrevisorerne udtryke den 14. juni kritik på baggrund af en rapport fra rigsrevisionen omkring måden, hvorpå regionerne bruger konsulenter. Kritikken går blandt andet på, at regionerne ikke køber konsulenter ind efter strategiske overvejelser, at de ikke sørger for, at indkøbet sker på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, der sikrer den bedste pris, og at regionerne ikke vurderer effekterne af konsulenternes arbejde.

Rigsrevisionen har forelagt statsrevisorerne en rapport, der viser at Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark tilsammen brugte konsulenter for omkring 1 mia. kr. i 2015. Langt hovedparten heraf er udgifter til it-rådgivere.

Ifølge branchedirektør i DI Rådgiverne Henriette Søltoft er det ikke overraskende, at it-rådgivning fylder meget. 

- Hele den offentlige sektor er inde i en gennemgribende forandring ikke mindst på digitaliseringsområdet. Regionerne har især brugt private it-konsulenter, og det afspejler, at der er store digitaliseringsprojekter i gang i regionerne - eksempelvis i sygehussektoren, siger Henriette Søltoft. Konsulenterne hentes typisk ind til opgaver for at tilføre specialistviden og faglige kompetencer. Ved at bruge rådgivere og konsulenter udefra sikrer man, at de rette kompetencer er til stede i den periode, hvor de skal bruges. Når regionerne hyrer eksterne konsulenter til at løse komplekse opgaver er det et udtryk for en fornuftig arbejdsdeling, hvor regionerne fokuserer på sine kerneopgaver og køber bistand udefra, når de ikke selv besidder kompetencen.

Statsrevisorerne udtrykker på baggrund af rapporten kritik på følgende punkter:

  • Regionerne har ikke sikret, at indkøbene er sket på et tilstrækkeligt sparsommeligt grundlag - regionerne køber ikke bedst og billigst ind
  • Regionerne har ikke gjort sig tilstrækkelige strategiske overvejelser omkring indkøbet
  • Regionerne har ikke evalueret værdien af deres indkøb / effekterne af konsulenternes arbejde
  • Regionerne overholder ikke udbudslovgivningen

Erfaringen viser, at det ofte betaler sig at bruge eksterne rådgivere. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan og hvornår rådgiverne bruges. DI Rådgiverne støtter, at indkøb skal foregå på baggrund af strategiske og dokumenterede overvejelser om, hvilke typer af opgaver, der bedst løses af konsulenter. Dermed vil der også blive taget højde for, at regionerne selvfølgelig skal bruge pengene bedst muligt.

- For at hjælpe de offentlige ledere med at vurdere, hvornår der er behov for hjælp udefra, har vi sammen med en række offentlige myndigheder udviklet forskellige redskaber, heriblandt en beregningsmodel, der gør det muligt at analysere, om det er en god idé at benytte sig af ekspertise udefra, eller om opgaven skal løses internt, siger Henriette Søltoft.

Læs mere her: Samarbejde med rådgivere i den offentlige sektor

Med hensyn til kritikken af den manglende overholdelse af udbudsreglerne, skal man huske, at udbudsreglerne er ændret betydeligt siden 2015 bl.a. for at nedbringe transaktionsomkostningerne. Det vil derfor være utrolig uhensigtsmæssigt, hvis regionerne på baggrund af Statsrevisorernes kritik begynder at købe ind efter de gamle regler, som alle har været enige om at ændre. Kritikken på dette punkt er derfor nærmest ”forældet”, siger Henriette Søltoft.

Læs mere om de nye regler for indkøb af rådgiverydelser:
Indkøb under tærskelværdierne og Offentlige indkøb

- DI Rådgiverne støtter statsrevisorernes opfordring til, at Regionerne altid bør evaluere og vurdere værdien af konsulenternes arbejde, netop for at kunne konstatere om regionerne får værdi for pengene. Netop dette punkt blev også påpeget af professor på CBS, Carsten Greve, i hans vurdering af Rigsrevisionens rapport omkring statens brug af konsulenter i 2014. Han vurderer, at opgaven med at vurdere Value for Money er et oplagt og relevant emne for en fremtidig beretning i Rigsrevisionen, og det vil vi gerne igen opfordre Statsrevisorerne til at fokusere på i en kommende rapport, siger Henriette Søltoft.

Du kan læse Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter her:
Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3654
Mobil: +45 2088 3919
E-mail: hesdi.dk
PUBLICERET: 27-06-2017 OPDATERET: 07-06-2018