På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Erhvervsetisk Nævn

Erhvervsetisk Nævn bistår MR i arbejdet for at fremme etik og professionalisme i managementkonsulentbranchen.

Det er Erhvervsetisk Nævns opgave at varetage sager vedrørende eventuelt brud på Managementrådgivernes (MR) branchekodeks. Det er gratis for enhver konsulentkøber at indbringe en sag for Erhvervsetisk Nævn, hvis denne føler at konsulenten har brudt sine etiske forpligtelser. Dog skal konsulentkøberen altid give udtryk for sin utilfredshed overfor konsulenten.

Nævnets medlemmer

Erhvervsetisk Nævn består af fem personer. Tre personer, heriblandt nævnets formand, skal være eksterne set i forhold til MR's medlemmer. De tre eksterne medlemmer udpeges af bestyrelsen. De to personer, der skal repræsentere foreningens medlemmer, vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Medlemmerne er

  • Michael Lerche, tidligere landsdommer, Østre Landsret (formand)
  • Søren Hartmann Hede, departementschef, Undervisningsministeriet 
  • Martin Lippert, CEO, Broadnet AS
  • Cuno B. Christensen, partner, A-2, medlem af MR
  • Morten Ry, Managing Partner, Deloitte Consulting, medlem af MR
PUBLICERET: 28-09-2015 OPDATERET: 23-04-2018