På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Etisk kodeks

Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Det er en forudsætning, at virksomhedens ansatte i virket som eksterne rådgivere udviser en høj grad af seriøsitet, faglighed og professionalisme, så kunden har tillid til og sikkerhed for, at rådgivningen er kompetent og etisk forsvarlig.

Til at guide dette har Managementrådgiverne udarbejdet dette kodeks, som indeholder betragtninger om, hvad god skik inden for branchen er. Betydningen af principperne i kodekset fastlægges af Erhvervsetisk Nævn, og hensynet til princippernes helhed går forud for enkelte vurderinger. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer som supplement til kodekset.
 
En virksomhed skal have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik, for at kunne optages som medlem af MR. Virksomheden har pligt til at sørge for, at dens konsulenter efterlever MR’s etiske kodeks. Kodekset består af seks principper, som efterfølgende uddybes.

Managementrådgivernes etiske kodeks er revideret i 2014.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4501
Mobil: +45 4153 2530
E-mail: alemdi.dk